DECAL NIÊM PHONG

NPD- QC

Niêm phong dẻo, dễ vỡ, đế trắng dày, logo quả cầu

NPG-QC

Niêm phong giòn, dễ vỡ, đế trắng dày, logo quả cầu

NPG-T

Niêm phong giòn, dễ vỡ, đế trắng dày, không logo

NPD-T

Niêm phong dẻo, dễ vỡ, đế trắng dày, không logo

CÔNG TY TM SX THẢO NHÂN

Chăm sóc khách hàng

0903362427
0903717440
  • Kỹ Thuật: 0903 717 440
    yahoo skype
  • Kinh doanh: 0903 36 24 27
    yahoo skype

Video clip

Hình Ảnh