Thông số kỹ thuật

XBB

Ngày đăng: 27/09/2016 - Đã xem: 2467

Xi bạc bóng 25, keo nước, đế trắng, không logo

XBB - ADHESIVE

Type

Acrylic Water Base

Adhesion

˃ 1.0 kg.f/25mm

Loop Tack

2.5 + 0.6 psi.

End user temperature

Min. -5 ⁰C max. + 70 ⁰C

Shelf life

1 year under optimum storage condition

 

XBB - LINER

Type

PE Laminated Kraft Release Liner

Basic Weight

180 ± 5 g/m2

Thickness

0.170 + 0.005 mm

Colour

White

Bài viết khác


Chăm sóc khách hàng

0903362427
0903717440
  • Kỹ Thuật: 0903 717 440
    yahoo skype
  • Kinh doanh: 0903 36 24 27
    yahoo skype

Video clip

Hình Ảnh